OKUL ARA
  İl/İlçe Seç :


  Kurum Adı Gir :Vitrin
istanbul okullar
Okul Etkinlikleri
okul tedarikcileriTEDARİKÇİLER
Özel Ayşe Abla Okulları
İlAnkara
İlçeÇankaya
AdresiÇiğdem Mah. 1550. Cad. No:5
Telefon3122855800
Fax3122855767
E-Postaayseabla@ayseabla.k12.tr
Web Okulun sitesi için tıklayınız...
    % 0  (0)
Puan Ver
Yorum Yap

 


Mail Gönder
1946’DAN GÜNÜMÜZE…
 
    Türk Milli Eğitim sisteminde haklı bir yere sahip olan Ayşeabla Okulları; yarım asrı aşan, köklü kültürü ve sağlam yapısıyla, öncü ve örnek bir kurum olmanın gururunu yaşamaktadır.
 
    1946 yılında Neriman HIZIROĞLU tarafından Ankara’da kurulan Ayşeabla Çocuk Yuvası ve İlkokulu, 1985-1986 öğretim yılından itibaren kademeli olarak açılan Orta ve Lise kısmı ile önce Neriman HIZIROĞLU, daha sonra gelini Ayşe HIZIROĞLU yönetiminde, dönemin en güzide okullarından biri olarak varlığını uzun süre sürdürmüştür.
 
    1999 yılında Ankara’nın önde gelen üniversitelerinden olan Başkent Üniversitesi bünyesine katılan Ayşeabla Okulları; okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar sahip olduğu kurumlar zinciri ile eğitimin sürekliliği ilkesini gerçekleştirmektedir.
 
    Bilgi çağının gerektirdiği yeniliklere açık, bir çok başarıya imza atmış olan Kurucumuz Prof. Dr. Sayın Mehmet Haberal, çağdaş uygarlık düzeyini aşacak öğrenci yetiştirmekte bize model olmaktadır.
 
    Kurum, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, özgüveni yüksek, yaratıcı, üretken, toplumsal sorumluluk sahibi, onurlu, mutlu ve sağlıklı bireyler yetiştirmeyi misyon edinmiştir.
 
   KALİTEYİ YAŞAM BİÇİMİ SEÇTİK.
 
   Kurum; kurulduğu andan itibaren hedeflediği nitelikli eğitim sürecini, 1996 yılında aldığı TSE-EN-ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi ile kalıcı kılmıştır.
 
KALİTE BELGELERİMİZ
 
1996 yılında TS-EN-ISO 9001 Kalite Güvence Sistem belgesi,
Ocak 2004 yılında TS - EN - ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi,
Şubat 2010 yılında TS - EN - ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi.
   Bu belgeler; 
   Verdiğimiz hizmetin uluslararası normlara uygunluğunun, tasarım ve geliştirme faaliyetleri ile hizmet kalitesini sürekli iyileştirdiğimizin ve nitelikli bir eğitim uyguladığımızın kanıtıdır. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgemizin, 08-09 Ocak 2013 tarihinde TSE’den gelen tetkikçiler tarafından yapılan denetimden sonra yenilenmesine karar verilmiştir.
 
  
 
  20. ULUSAL KALİTE KONGRESİ’ NDE “MÜKEMMELİKTE KARARLILIK BELGESİ” ALDIK. GURURLUYUZ.
 
        Kurumumuz, 12 Ocak 2011 tarihinde “Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi”ni imzalayarak, mükemmelliğin temel kavramlarını özümseme ve yaşama geçirme konusunda kararlı olduğunu, sürekli iyileştirme ve özdeğerlendirmeyi gelişimin temel parçası olarak benimsediğini göstermiştir.
 
        Okullarımızda özdeğerlendirme çalışmaları, EFQM Mükemmellik Modeli esas alınarak yürütülmüş,  iyileşmeye açık alanlar tespit edilmiş ve projelendirilmiştir. En önemli iyileştirme girdilerinden biri olan paydaş beklentilerini tespit etmek ve memnuniyetlerini artırmak amacıyla algılama ölçümleri sistematiğe oturtulmuştur.
 
        Tüm paydaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz iyileştirmeler sonucunda, 14 Kasım 2011 Pazartesi günü, Türkiye Kalite Derneği’nden gelen değerlendirici Sn. Müjgan Kerman tarafından, Okulumuzda saha ziyareti yapılmış ve bir gün boyunca süren değerlendirmede, yapılan tüm çalışmalar ve projeler gözden geçirilmiştir.
 
        Değerlendirme sonucunda Kurumumuz, “Ulusal Kalite Hareketi” yolculuğunda “Mükemmellikte Kararlılık Belgesi” almaya hak kazanmıştır. Bu belge, mükemmellik modelinin Kurumumuzda tam anlamıyla benimsenerek kurum kültürünün ayrılmaz parçası haline gelmesi ve başarının sürdürülebilir kılınması açısından önemli bir aşamadır. Ayrıca Toplam Kalite Yolculuğu’nda gösterdiğimiz kararlılığın da bir ifadesidir. 
 
        Ulusal Kalite Ödülleri; 29-30 Kasım tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezi’nde yapılan 20. Ulusal Kalite Kongresi sonunda sahiplerine dağıtılmıştır.
 
        Birçok büyük kurum ve kuruluşun yer aldığı, büyük çoşku, heyecan ve gururun yaşandığı ödül töreninde Kararlılık Belgemiz, Kurucu Temsilcimiz Sn. Hilal Erdinç tarafından alınmıştır.
 
        Törene Okulumuzdan Okul Müdürleri ve öğretmenlerimizden oluşan 15 kişilik bir grup da katılmıştır. 
 
        Kurumumuz bundan böyle, mükemmellik yolculuğunda en iyiye ulaşmak hedefiyle çalışmalarını sürdürecek; sektöründe öncü ve örnek olma misyonunu daha büyük ödüller alarak yerine getirmeye devam edecektir.
 
 
  BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KOLEJ AYŞEABLA OKULLARI; GELECEĞİ, DÜNÜN KÜLTÜR BİRİKİMİ VE BUGÜNÜN UYGAR ANLAYIŞI BÜTÜNLÜĞÜ İLE KORUYACAKTIR.
 
  Kurumumuzda;
 
*Çocukların ve gençlerin seçkin olma özellikleri kazanmaları amaçlanır.
*Öğrencilerin, çağdaş eğitim ve insanlık değerlerini özümsemelerine özen gösterilir.
*Sağlıklı, mutlu bireyler yetiştirilmek üzere çalışılır.
*Etkili iletişim kurma ve insan ilişkilerinin düzeyli yürütülmesi önemsenir.
 
  Öğrencilerimiz;
 
*Bilgi ve beceri birikimini kazanmış,
*Kendisiyle ve çevresiyle barışık,
*Yeteneklerinin farkında olan,
* İşbirliği ve takım çalışmasına yatkın,
*Duyarlı ve sevgi dolu bireyler olarak yaşama ve yüksek öğretime atılırlar.
 
 
 
   ÖĞRENCİ ODAKLI ÇALIŞMALAR EĞİTİM YAKLAŞIMLARIMIZIN TEMELİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
 
  Anasınıfında;
 
   Öğrencilerin bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal yönden sağlıklı gelişmelerine yardımcı olmak ana hedefimizdir. Çocukların gelişimsel özelliklerine göre hazırlanan eğitim programları ile ilgileri keşfedilir, yetenekleri geliştirilir. Etkin öğrenme ortamı içinde aktif katılımları sağlanarak kendilerine değerli oldukları hissettirilir. Ailenin katılımı ile süreklilik sağlanır.
 
 
 
   YAPARAK VE YAŞAYARAK ÖĞRENİYORUZ.
 
  İlköğretimde;
 
Öğrencilerin çağdaş eğitimi ve insan haklarını özümsemelerine özen gösterilir.
 
Etkili iletişim kurma ve insan ilişkilerinin düzeyli yürütülmesi önemsenir.
Paylaşmayı bilen, özgüveni yüksek, sevgi dolu; çevreyi ve doğayı koruyan, akılcı ve bilimsel düşünen bireyler yetiştirir.
“Proje Tabanlı Öğrenme” yöntemini içeren , öğrencilerin aktif ve üretken katılımlarını mümkün kılan öğrenci merkezli eğitime dayalı öğretim yapılır.
 
 
  FARKLILIĞIMIZ, KENDİMİZİ İFADE EDEBİLMEMİZDEN KAYNAKLANIYOR.
 
  Ortaöğretimde ;
 
  Öğrencilerin, ilgileri, gelişimleri ve ihtiyaçları ölçüsünde gerekli olan tüm eğitim ortamları sağlanır. Öğrencilere gelecekte hedefledikleri mesleklere yönelmeleri için her türlü rehberlik hizmeti verilir. Böylece bilgi donanımının yanı sıra ilgi, yetenek ve beceri yönünde yüksek öğretime hazırlanmaları hedeflenir. Yetenekli, araştırmacı, bilimsel ve teknolojik gelişmelere ilgi duyan; bilgiyi değişik yollardan elde eden, karşılaştırmalar yaparak  en üst düzeyde yararlı olabilecek düzeyde kullanabilen gençler yetiştirmek misyonumuzdur.
 
 
 
  AKILCILIK VE BİLİM TEMEL YOL GÖSTERİCİMİZDİR.
 
   Öğrencilerimiz proje, ödev ve araştırmaların yanı sıra TÜBİTAK yarışmalarına ; okulumuzda ya da benzer okullarda düzenlenen “Bilim Şenliği” etkinliklerine orijinal çalışmalar üreterek katılmak amacıyla laboratuarlarımızdan yararlanırlar.
 
   *Öğrencilerimiz, anadillerini çok iyi kullanabilmenin yanı sıra temel yabancı dil olarak İngilizce  eğitimi alırlar. Bunun yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Almanca (4. 5. 6. ve 7. sınıf) , İspanyolca (4. 5. ve 6. sınıf) ve Fransızca ( 8.sınıf ve lise) dillerini de iyi düzeyde öğrenirler.
 
   *Okulumuzda  eğitim öğretim programlarına paralel olarak sanat tarihi, estetik, eleştiri ve uygulama bütünü içeren “disiplinler arası” sanat eğitimi anlayışı uygulanır. Öğrencilerin sanat eserlerine karşı duyarlıklarını artırmak var olan yeteneklerini geliştirmek ; yaratıcı ve estetik bakış açısı kazandırmak, ilerideki yaşantılarında da bu bilinçle hareket etmelerini sağlamak eğitim hedeflerimizdendir.
 
   *Bireyin kendisi ve başkalarıyla iletişim kurmasının  yöntemlerini bulmayı ve kullanmayı sağlayan drama çalışmalarındaki ana hedefimiz, öğrencilerin bireysel gelişimlerini desteklemektir. Eğitim programlarındaki konu başlıklarıyla paralel yürütülen çalışmalarımızda hayal gücünü geliştirme, eleştiri – özeleştiri yapabilme, kendini keşfetme ve özgürce ifade edebilme, düzgün ve anlaşılır konuşabilmenin yanı sıra bireysel ve grup uyum güveni oluşturma amaçlanır.
 
   *Temelde, öğrencilerin müziksel işitmelerini ve ritm algılarını geliştirmeyi, sesini doğru kullanmayı ve çalgı çalmayı öğretmeyi hedefleyen müzik etkinliklerinin bir diğer amacı çeşitli müzik türlerinin tanıtılması yoluyla öğrencilerimizde nitelikli müzik beğenisi oluşturmaktır.
 
   *Spor etkinliklerinde, öğrencilerin bedensel gelişimleriyle birlikte ruhsal ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak hedeflenir. Gelişim döneminde yapılacak bilinçli beden eğitimi çalışmalarının çocuklar üzerindeki olumlu katkılarını bilerek tüm öğrencilerimizin bu çalışmalara aktif katılımları gerçekleştirilir.
 
   *Başkent Üniversitesi Kolej Ayşeabla Okullarında, üniversitemiz hastanesi desteğiyle bir doktor ve hemşire öğrencilerimize tam gün hizmet verir.
 
   *Okulumuzda yemek hizmeti kalite belgeli yemek firması tarafından; diyetisyen   denetiminde kalori hesabı yapılarak hazırlanan yemeklerle, hijyenik şartlarda özenle hizmete sunulur. Okul kantininde öğrencilere doğal ve sağlıklı ürünler sunulmaya özen gösterilir.
 
   *Okulumuzda güvenlik gündüz üç, gece iki güvenlik görevlisi ile ön ve arka bahçe  güvenliği olmak üzere titizlikle sağlanır.
 
 
 
   FARKLILIKLARIMIZ
 
   *Öğrencilerimizi kitap okumaya özendirmek amacıyla “Kitap Kurdu Aday Belgesi”, “Kitap Kurdu Diploması”, ve “Kitap Dostu” belgeleri düzenlenir.
 
   *Okula devam ve tam katılımı motive etmek amacıyla, öğrencilerimize her dönem için “Devam Belgesi” verilir.
 
   *Akademik başarı ve davranış yönünden model olan öğrenciler “Üstün Öğrenci Belgesi” ile ödüllendirilir.
 
   *Düzenli çocuklarımız, her ayın son cuma töreninde tüm okul tarafından alkışlanarak ödüllendirilir.
 
   *Öğrenci- veli- okul birlikteliğinde önemli olan ve güncel değer taşıyan konular; “Veli Bilgilendirme Programı” çerçevesinde, belirli aralıklarla olmak üzere velilerimizle paylaşılır.
 
   *Veli görüşmelerimiz, hafta içi her gün olmak üzere “randevu sistemi” ile yürütülür.
 
   *Her yıl için düzenlenen “proje” ve “bilim” şenliklerinde öğrencilerimiz, bilimsel verilere dayanan ürünlerini sergilemenin coşkusunu yaşarlar.
 
   *EKO çalışmaları ile “Mavi Gök, Yeşil Bayrak” ödülü almaya hak kazanan okulumuzda, öğrencilerimizin her biri “çevre gönüllüsü” olmanın bilincini taşırlar.
 
   *Haziran ayının ilk haftasında “Spagetti Günü”müz yapılır. Bu günde tüm Ayşeablalılar “Kuşaklar Birleşiyor…” anlayışını okulumuzda bir araya gelerek yaşarlar.


Yorumlar

Henüz bu okula yorum yapılmamıştır.Bu site bir BMS PROJE iştirakıdır.