OKUL ARA
  İl/İlçe Seç :


  Kurum Adı Gir :Vitrin
istanbul okullar
Okul Etkinlikleri
okul tedarikcileriTEDARİKÇİLER
Özel Tevfik Fiikret Lisesi
İlİzmir
İlçeAlsancak
AdresiCumhuriyet Bulv. No:154
Telefon02324634592
Fax02324630932
E-Postainfo@tfl.k12.tr
Web Okulun sitesi için tıklayınız...
    % 0  (0)
Puan Ver
Yorum Yap

 


Mail Gönder
TARİHÇEMİZ
 
Yurt dışında, özellikle Fransa ve İsviçre gibi Avrupa ülkelerinde görev alan Üniversite Öğretim Üyeleri ve diplomatların bu ülkelerde öğretim gören çocukları Ankara'ya döndüklerinde Fransızca ağırlıklı öğretim veren bir ortaöğretim kurumu olmadığından zorluklarla karşılaşmışlardır. Bu eksikliğin giderilmesi için çeşitli görüşmelerde bulunulmuş, konunun eğitim ve öğretim faaliyetlerine ağırlık veren ve özel bir okul açmak amacına hizmet eden bir dernek kurmakla çözüleceği anlaşılmıştır. Bunun üzerine, kurucu üyelerinin birçoğu A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi olan bir grup tarafından "Ankara Öğretim Derneği" adı altında bir dernek kurulmuş ve kurucular 08 Haziran 1964 tarihinde hazırlanan tüzüklerini Ankara Valiliği'ne sunarak, derneği resmen faaliyete geçirmişlerdir. A.Ö.D.'nin Tüzüğü'nde, amaç olarak Ankara'da ve diğer illerde Fransızca öğretime ağırlık veren ilk ve orta dereceli okullar açmak yetkisine sahip olduğu belirtilmiştir. 
Ankara Öğretim Derneği, kuruluş ve gerekçesine ve tüzüğünde belirtilen amacına uygun olarak çalışmalarına başlamış ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Ankara Valiliği'ne yapılan başvurular sonucunda, gerekli evraklar ve girişimlerin tamamlanması ile Ankara'da Farabi sokak No:17'de "Ankara Özel Ortaokulu" adıyla, A.Ö.D, Fransızca diline ağırlık veren ilk kuruluşunu 12 Ağustos 1964 tarihinde faaliyete geçirmiş, daha sonra Aşağı Ayrancı - Havuzlu Sokak'a taşınmıştır. Derneğimizin ve okulun ilk kuruluş yıllarında ne derece zorluklar ve yokluklarla karşılaştığı tahmin ve takdir edilebilir. Ancak, Dernek üyeleri büyük bir gayretle çalışmışlardır. 
1970-1971 Öğretim Yılı başında Ankara okulu bugünkü yerine, Dikmen Caddesi'nde yaptırılan binalarına taşınmış, okulun adı A.Ö.D. Tevfik Fikret Lisesi olarak tescil ettirilmiş, hazırlık ve lise sınıfları da açılarak öğretime başlamıştır.
 
 
Derneğin amaçlarından olmak üzere, İzmir'li velilerin ısrarıyla, Fransız St. Joseph Ortaokulu'ndan mezun olan öğrencilerin Fransızca öğretimlerini devam ettirmek için beliren ihtiyaç üzerine, Derneğin İzmir'de de Fransızca diline ağırlık veren bir lise kurması çalışmalarına başlamış, 1979-1980 öğretim yılında, İzmir Alsancak'ta, Cumhuriyet Bulvarı No:154'te A.Ö.D. İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi kurulmuştur. 1988 yılında da aynı adreste yaptırılan yeni binasına geçmiştir.
 
 
ANKARA ÖĞRETİM DERNEĞİ TEVFİK FİKRET EĞİTİM VAKFI'NIN KURULUŞU VE KISA TARİHÇESİ
Bakanlar kurulu'nun 10.06.1966 tarih ve 6/6542 sayılı kararıyla, Kamu Yararına Çalışan Dernekler'den sayılması tescil edilen A.Ö.D'nin, amaca yönelik çalışmalarından ortaya çıkan bazı boşlukları, özellikle tamamen amatörce çalışan ve kendilerini bir kültür hizmetine adayan kişilerin vakitlerinin darlığı nedeniyle, amaca yönelik çalışmaların daha önemlice yürütülmesi, vakıflara tanınan kolaylıklardan yararlanılabilmesi gibi düşüncelerle, A.Ö.D'nin bir Vakıf kurması, tüzüğünün de verildiği yetki ile gündeme gelmiş ve Dernek Yönetim Kurulu 1981 yılında yapılan Genel Kurul Toplantısında bu düşünceyi üyelerine aktarmış ve Genel Kurul'da bu girişim olumlu karşılanmış, gerekli her türlü işlemi yapmak üzere yeni seçilen Prof.Dr. Ali Naim İnan başkanlığındaki A.Ö.D Yönetim Kurulu'na yetki vermiştir. 
Yönetim Kurulu gerekli çalışmalara derhal başlamış, vakfın senedi hazırlanmış, 09.12.1982 tarihinde, kurulacak olan Ankara Öğretim Derneği Tevfik Fikret Eğitim Vakfı'na vergi muafiyeti sağlanması için Maliye Bakanlığı'na başvurulmuştur. İncele ve çalışmaların tamamlanmasıyla, başvurumuzun uygun görülmesi ile birlikte, Bakanlar Kurul'nun 14.04.1982 tarih ve 83/6494 sayılı kararıyla "Vergi Muafiyeti" sağlandığı, Maliye Bakanlığı'nca 07.09.1983 tarih ve (58071) sayılı yazı ile Vakfa bildirilmiştir. 
Vergi Muafiyeti sağlandıktan sonra, Vakfın tescili işlemine geçilmiş Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuş, sonuçta adı A.Ö.D. Tevfik Fikret Eğitim Vakfı olarak belirlenen vakıf, Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 26 Ocak 1984 Tarih ve Karar: 984/009 sayılı kararıyla tescil edilmiş ve Merkezi Sicil'e (775) sayı ile kayıtlanmıştır. A.Ö.D. Yönetim kurulu kuruluş ve işlevlerini 01.07.1984 tarihinde kurulan Vakfa devretmiştir.
 
A.Ö.D. TEFEV İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi, 1980 yılında Fransız Kültür Merkezinin arkasındaki küçük barakalarda 70 öğrenci ve 14 öğretmen ile açılmıştır. 
Ankara Öğretim Derneği Tevfik Fikret Eğitim Vakfı tarafından kurulan okulumuz, 1988 yılında Alsancak'taki modern binasına geçmiştir. 
1998-1999 Öğretim Yılı'nda ise, İzmir Özel Tevfik Fikret İlköğretim Okulumuz eğitim-öğretime başlamıştır. Okula başlama, çocuğun yaşamındaki en önemli dönüm noktalarından biridir.
 
2003-2004 öğretim yılında İzmir Özel Tevfik Fikret Fen Lisesi 10 derslik, 1 konferans salonu, 1 spor salonu, bilgisayar destekli kütüphane, 1 Fizik, 1 Kimya, 1 Biyoloji, 1 Bilgisayar Laboratarı olmak üzere toplam 4 adet laboratuar, 1 adet Video Dersliği, yemekhane ve diğer hobi alanları ile eğitim-öğretim çalışmalarına devam etmektedir.
 
Biz, Tevfik Fikret ailesi olarak, okula uyum için gerekli koşulları sağlamayı ve bu süreçte doğabilecek sorunları en aza indirmeyi hedefliyoruz. 
Hızla gelişen okullarımız, başarılı öğretiminin yanında öğrencilerine kişilik kazandıracak, sosyal çevreye uyum sağlamalarını kolaylaştıracak ders dışı eğitsel etkinliklere de önem vermektedir. Her öğrencinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çalışmalar yapabileceği kol ve kulüpler bulunmaktadır. Hafta sonları öğrencilerimize müzik, resim, folklor, voleybol, tiyatro, bilgisayar, ritmik cimnastik dallarında kurslar verilmektedir. Okullarımız, çağdaş ve bilgili kişiler yetiştirmek suretiyle başarısını her yıl arttırmaktadır.
 
Öğrenci merkezli, öğrenmeyi, araştırmayı, sorgulamayı, bilgiye ulaşmayı amaçlayan; edinilen bilgileri kullanıp, uygulayarak karşılaşılan yeni problemleri çözüme kavuşturan, sosyal, fen, matematik, zekasını geliştirmenin yanında anadilini en iyi şekilde kullanmayı öğreten çağdaş eğitim felsefesini uyguluyoruz. Okulumuzda öğretim dili Fransızca olup anasınıfından başlayan Fransızca eğitimi ile öğrencilerimizin bu dili en iyi şekilde öğrenmeleri için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Fransızca'nın yanında altı. sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak İngilizce de verilmektedir. Her öğrencimiz Fransızca dilini kusursuz öğrenecek, ikinci yabancı dil olan İngilizce'yi de iyi düzeyde konuşabilme becerisi kazanacaktır.
 
 
 
MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ
 
"Koşulsuz Sevgiyle, Evrensel Bilgiye"...
Atatürk ilke ve devrimlerini ve bu çizgide bir demokrasi ve barış anlayışını benimsemiş bireyler yetiştirmek.
Anadilini ve Evrensel dillerden Fransızca ve İngilizceyi etkili biçimde kullanabilen bireyler yetiştirmek.
Kendi toplumsal değerlerinin evrensel değerler içindeki önemini görebilen ve bu değerlerin gelişimi konusunda mücadele edebilen bireyler yetiştirmek.
Eleştirel ve analitik düşünme gücüne sahip bireyler yetiştirmek.
Yaratıcı çözümleri alışılmış çözümlerin üzerinde tutan ve sorunlara yaratıcı ve yapıcı çözümler üretme çabasında olan bireyler yetiştirmek.
Yaratıcı Yaşamın her boyutunda etkin olarak yer alan ve zamanı iyi kullanabilen bireyler yetiştirmek.
Bilgiyi gelişimin, yetkinliğin ve saygınlığın kaynağı olarak gören bireyler yetiştirmek.
Paylaşarak gelişeceğinin bilincine erişmiş ve işbirliğini işbölümünden üstün tutan bireyler yetiştirmek.
Düşünsel ve bedensel emeğe saygılı bireyler yetiştirmek.
Kendisine ve insanlığa karşı sorumluluklarını yerine getiren ve doğal çevreyle uyum içinde yaşayabilen (sağlıklı bir çevre bilincine sahip) bireyler yetiştirmek.
Kendisiyle barışık, sağlıklı bir güven duygusu ve özdenetim geliştirmiş bireyler yetiştirmek.
İlişkilerinde; dürüstlüğü, güveni, hoşgörüyü esas alan ve etkili iletişim kurabilen bireyler yetiştirmek.
Estetik duygusu-görüşü gelişmiş ve bunu yaşamına yansıtabilen bireyler yetiştirmek.
Hedefleri doğrultusunda sürekli ve yeniden öğrenme çabasına sahip olan ve bilgi toplama yollarını zorlayabilen bireyler yetiştirmek.
Var olan bilgiyi yeni bilgiler üretmek için kullanabilen ve bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yaşamına yansıtabilen bireyler yetiştirmek.


Yorumlar

Henüz bu okula yorum yapılmamıştır.Bu site bir BMS PROJE iştirakıdır.