OKUL ARA
  İl/İlçe Seç :


  Kurum Adı Gir :Vitrin
istanbul okullar
Okul Etkinlikleri
okul tedarikcileriTEDARİKÇİLER
Prestij Koleji
İlİzmir
İlçeTorbalı
AdresiYazıbaşı Torbalı Cad. No:18
Telefon02328538814
E-Postailetisim@prestijkoleji.com
Web Okulun sitesi için tıklayınız...
    % 0  (0)
Puan Ver
Yorum Yap

 


Mail Gönder

 

VİZYONUMUZ
 
Ülkemizin son dönemde yakaladığı gelişim trendine paralel olarak eğitim alanında vizyoner yaklaşımlar göstermek,
Bireyi merkeze alan eğitim sürecinde zirveye ulaşmak,
Milli değerlere sahip, uluslararası boyutta düşünme yeteneğine sahip bireyler yetiştirmek,
Marjinal düşünce ve davranışlara kaymadan kapasitesini marjinal düzeyde kullanabilen bireyler yetiştirmek,
Bireysel donanımı geliştirme yolunda, kültür, sanat, beceri ve yabancı dil konusunda çok iyi donanımlı bireyler yetiştirmek,
Hoşgörü, tevazu, olgunluk gibi vasıfları koruyan, azimli, inançlı, aydın görüşlü hayırlı evlatlar yetiştirmek,
Kendi ayakları üzerinde durabilen, kendisini toplumun her kesiminde rahatlıkla ifade edebilen, diyaloga açık, iletişimi güçlü, dayanıklı ve sağlıklı düşünebilen bireyler yetiştirmek,
Ülkesini uluslar arası platformlarda en iyi düzeyde temsil edebilecek, beden ve ruh sağlığı yerinde, dengeli, parlak zihinler yetiştirmek,
Ülkesinin değerlerini koruyan, Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Türk büyüklerinin vizyonunu sahiplenen, ülkesi ve değerleri için gerektiğinde canını hiçe sayacak, Çanakkale ruhunu, Kurtuluş Savaşı mücadelesini daima hafızasında taşıyacak onurlu evlatlar yetiştirmek,
Sadece kendi dilini, dinini, ırkını, milliyetini koruyan ve savunan değil, tüm dünya dillerini, dinlerini, milletlerini, kısacası insanlığı sahiplenen, yaşayan tüm canlıların varoluş hakkına saygılı, doğa ve hayvan sevgisini taşıyan adil ve hakkaniyetli bireyler yetiştirmek,
Aşırıya kaçmayan, gerçekleri adalet gözüyle görebilen, farklı düşüncelere tahammül edebilen, aydın, uzlaşmacı, ılımlı ve olumlu bireyler yetiştirmek,
Sürü mantığıyla hareket etmeyen, herhangi bir topluluğa veya zümreye körü körüne bağlı olmayan, düşünce yapılarını sorgulayan, bağnaz düşüncelerden kendisini arındırabilen, ideolojik kalıplar arasında sıkışıp kalmayan, dar bakış açılarından sıyrılabilen ufku geniş bireyler yetiştirmek,
Hayatı bir yarış gibi görerek daima çevresindekilerle yarışan değil, çevresindekilerin daima kazanmasını isteyen, kazanmayı sevinç, yenilgiyi ağırbaşlılıkla karşılayan bireyler yetiştirmek,
Hayatta herşeyin maddi çıkar kazanmak olmadığını, kazanılması gereken değerlerin maddiyattan uzak olduğunu bilen doygun bireyler yetiştirmek,
Zararlı alışkanlıklar edinmekten kaçınan, insanları sınıflara ayırmayan, bencillik, çıkarcılık  ve burjuvazi anlayışlarını reddeden, gerçek zenginliğin tevazu, hoşgörü ve insan sevgisi olduğunu bilen bireyler yetiştirmek.
MİSYONUMUZ
 
Eğitim alanında almamız gereken çok yol olduğunun farkında olmak,
Ülkemizi eğitim alanında hakkettiği yere getirmek,
Kurmumuzdan hizmet alan tüm öğrencilerin kültür, sanat, beceri alanlarında gelişmeleri için gerekli ve yeterli eğitim- öğretim programları hazırlamak,
Zaman bilinciyle hareket ederek zamanı en iyi şekilde değerlendirmek ve zaman israfının önüne geçmek,
Sosyal ve kültürel eğitim programları geliştirmek, eğitsel aktivite ve etkinlikleri zenginleştirmek,
Eğitim ve öğretimin vazgeçilmezi olan demokrasi kültürünü geliştirmek,
Yarışmayı amaç edinmeden, başarıyı yakalamak üzere çaba ve azim göstermek,
Sistemli ve programlı hareket ederek potansiyeli en verimli şekilde kullanmak,
Okulumuzun bulunduğu bölgeden başlayarak en küçük daireden en büyük daireye doğru ilerleyen hareket tarzıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini öğrenci-öğretmen-veli-çevre eksenlerinde sürdürmek,
Rehberlik faaliyetlerini en etkili ve en verimli şekilde sürdürmek,
Eğitim programlarında yetersiz kalınan konularda destekleyici enstrumanları devreye sokmak,
Okulumuzdan hizmet alan öğrenci ve velilerin talep ettikleri, kültür, sanat, müzik, spor, yabancı dil gibi alanlarda ek hizmetler sağlamak,
Teknoloji bağımlısı olmadan, teknolojiyi tüm hayatımızda en verimli ve en etkili şekilde kullanmak,
Okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve bireyin sosyo-kültürel yönünün geliştirilmesi için araştırma, gezi, gözlem, deney çalışmalarına ağırlık vermek,
Eğitim araç ve gereçlerini, okulumuzun sahip olduğu imkanları en etkili ve verimli şekilde kullanmak,
Bireylerin sahip oldukları cevheri ortaya çıkarmak, ilgi ve yeteneklerini ön plana çıkarmaya yönelik çalışmalar yapmak,
Öğrenci ve öğretmenlerimizin sahip oldukları bilgi ve becerilerden en üst düzeyde yararlanmak,
Yönetim, yönetişim, rehberlik, liderlik alanlarında çalışmalar yapmak,
Potansiyeli güçlü olan öğrencilerin kapasitelerini en düzeye çıkaracak eğitim atılımlarını gerçekleştirmek,
Okulumuzun başarılarını arttırmak üzere çeşitli organizasyonlar ve projeler geliştirmek,
Uluslararası eğitim projelerine dahil olmak, yurt dışından eğitimci ve öğretmenlerle işbirliği yaparak öğretmen-öğrenci değişim projelerine dahil olmak,
Yabancı dil alanında çeşitli projeler geliştirmek ve uygulamak.
 


Yorumlar

Henüz bu okula yorum yapılmamıştır.Bu site bir BMS PROJE iştirakıdır.